Nasze ćwiczenia
EASY FIT


STEP BASIC / SHAPE


TABATA


AEROBIC NA BIEŻNIACH


bodyART ™


TRX


ZUMBA


DEEPWORK


JUMPING (TRAMPOLINY)


TRENING POWIĘZIOWY


BUNGEE FITNESS


Regulamin
     czytaj więcej

Regulamin


 1. Do końca SIERPNIA 2017 stali Klienci mogą kupić karnet za 49 zł, gdy równocześnie drugi kanet o tej samej wartości kupi jego znajomy - Nowy Klient. (Nowy Klient-co najmniej od 01.12.2016 nie korzystał z zajęć klubu). Z oferty stały Klient może skorzystać dwa razy w podanym okresie. Oferta nie łączy się z możliwością zawieszenie karnetu, o jakiej mowa w p. 3.
 2. Każdy NOWY Klient może kupić Karnet PODSTAWOWY z 10% zniżką , o ile nie skorzystał z oferty o jakiej mowa w p.1. Oferta jest jednorazowa i obowiązuje do 30.09.2017. Oferta nie łączy się z możliwością zawieszenie karnetu, o jakiej mowa w p.3.
 3. Od 01.06.2017 do 30.05.2018 każdemu Klientowi przysługuje prawo do zawieszenia karnetu bez podania przyczyny, o ile zostanie to zgłoszone w trakcie ważności karnetu. Karnet można zawiesić na 2 tygodnie lub dwukrotnie na 1 tydzień. Dodatkowe zawieszenia karnetu nie będą W ŻADNYM WYPADKU respektowane.
 4. Każdy Klient, który w okresie 01.06.2017 do 30.05.2018 kupi dla siebie 6 karnetów podstawowych za 70 zł lub 90 zł ( wliczane są karnety za 49 zł, o jakich mowa w p.1) otrzyma GRATIS – dwytygodniowy karnet OPEN. Warunek- każdy następny karnet musi być wykupiony najpóźniej w ostatnim dniu trwania poprzedniego karnetu.
 5. Karnet jest imienny, nie można przekazywać karnetu innej osobie.
 6. STUDENTOM, UCZNIOM, EMERYTOM I RENCISTOM udziela się 10% rabatu przy zakupie karnetu. Oferta nie łączy się ze zniżką o jakiej mowa w p.2 i nie dotyczy cen specjalnych wakacyjnych w okresie od 01.06 do15.09.2017.
 7. Karnet OPEN uprawnia do korzystania z zajęć fitness bez limitu. Jednakże klub zastrzega sobie prawo do wprowadzania limitów w uczestnictwie w zajęciach objętych rezerwacją miejsc do dwóch razy w tygodniu w przypadku dużego zainteresowania.
 8. W zajęciach fitness (nie dotyczy Zumby) może uczestniczyć osoba, która UKOŃCZYŁA 13 LAT (od 1 klasy gimnazjum) i wykupiła wstęp na zajęcia.
 9. Dzieci w wieku PONIŻEJ 13 LAT NIE MOGĄ uczestniczyć w zajęciach fitness.
 10. Dziecko w wieku poniżej 13 lat może przebywać w recepcji podczas ćwiczeń rodzica. Dziecko w recepcji pozostaje bez opieki w związku z tym rodzic odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez podopiecznego na terenie klubu.
 11. Za dziecko przebywające na terenie klubu odpowiada opiekun / rodzic.
 12. KLUB NIE ZWRACA KOSZTÓW za niewykorzystane zajęcia przez Klienta w ramach wykupionego karnetu.
 13. Karnety mogą zostać przedłużone w przypadku odwołania zajęć przez Klub.
 14. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni, recepcji, sali.
 15. NA SALI OBOWIĄZUJE ZAMIENNE OBUWIE SPORTOWE.
 16. Wskazane w grafiku zajęcia fitness wymagają rezerwacji. Odwołania zajęć dokonać trzeba najpóźniej do godz.17.00 w danym dniu.
 17. W przypadku nieodwołania zajęć przez Klienta, zostaje on automatycznie skreślony z następnych zarezerwowanych przez siebie zajęć.
 18. Wykupienie wstępu na zajęcia fitness jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień regulaminu i obowiązkiem jego przestrzegania oraz oznacza, że Klient składa oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na uczestnictwo w zajęciach fitness.